OBSŁUGA FLOT

Oferujemy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? floty samochodowej. W ka?dym przypadku istnieje mo?liwo??] ustalenia cen obs?ugi co pozwoli Pa?stwu na wymierne okre?lenie kosztów obs?ugi pojazdów.

Samochodami flotowymi zajmujemy si? w pe?nym zakresie czyli  zaczynaj?c od obs?ugi mechanicznej, elektrycznej oraz elektronicznej poprzez bezgotówkowe naprawy blacharsko­-lakiernicze (wspó?pracujemy z wszystkimi towarzystawami ubezpieczeniowymi na Polskim rynku) a? do bie??cego utrzymania floty w czysto?ci oraz przygotowania do sprzeda?y aut które zako?czy?y prac? w Pa?stwa przedsi?biorstwie (myjnia r?czna na miejscu).

Oferujemy holowanie samochodów 24 h / dob?.

Obs?ugujemy wszystkie samochody osobowe i dostawcze do wysoko?ci 3m.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. close policy

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" u?ywamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb u?ytkowników. Mo?esz zmieni?] ustawienia dotycz?ce "cookies" w swojej przegl?darce internetowej. Je?eli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki "cookies" b?d? zapisane w pami?ci urz?dzenia. Zmiana ustawie? plików "cookies" mo?e ograniczy?] funkcjonalno??] serwisu. Zobacz wi?cej