O FIRMIE

Firma Rutkowski SERWIS obecna jest na rynku us?ug motoryzacyjnych od 2001 roku.

 

Serwis samochodów

Nasz? specjalizacj? od samego pocz?tku jest obs?uga samochodów marek BMW i Volvo. Nieobca nam jest równie? obs?uga innych marek samochodów zachodnich. Posiadamy wysoko specjalizowany personel odpowiadaj?cy za naprawy mechaniczne, elektroniczne czy te? blacharsko-lakiernicze.

 

Obs?uga flot

Od wielu lat jeste?my zak?adem obs?uguj?cym floty samochodowe. Zaufali nam m.in. Gda?skie Pogotowie Ratunkowe oraz konwojenci z firmy Konsalnet.

Sprzeda? aut

Zajmujemy si? równie? sprzeda?? samochodów u?ywanych oraz po?rednictwem w sprzeda?y samochodów serwisowanych w naszym zak?adzie. Zapraszamy do wspó?pracy.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. close policy

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" u?ywamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb u?ytkowników. Mo?esz zmieni?] ustawienia dotycz?ce "cookies" w swojej przegl?darce internetowej. Je?eli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki "cookies" b?d? zapisane w pami?ci urz?dzenia. Zmiana ustawie? plików "cookies" mo?e ograniczy?] funkcjonalno??] serwisu. Zobacz wi?cej